Výroční členská schůze Veslařského klubu Přerov, z.s. a Veslařského oddílu při TJ Spartak Přerov se koná ve středu 
20. 3. 2024 v 17:30 v loděnici. Programu a návrh jednacího řádu i návrhvýroční zprávy najdete v sekci INFORMACE.